Проект От теб зависи

Posted by Philip Kirevon май 3, 2021

Проектът цели популяризиране и насърчаване на политики за младите хора с цел подобряване качеството им на живот и на условията за успех на всеки един от тях чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала им в развитието и просперитета на страната ни.

Информационната кампания по проекта цели превенция на различни форми на зависимост при младите като подпомага осигуряването на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна, професионална и социална реализация на младите хора в страната. За целите на проекта Сдружението разпространява информационни материали в печатни медии, банери в интернет медии, телевизионен клип. Цялостната информационна кампания има за цел да покаже живота без зависимости, с акцент върху ценността и важността на личността, помощта от околните и видовете професионална помощ.  Изпълнението на кампанията ще даде гласност на проблема и ще подпомогне създаването на условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на различни форми на зависимости сред младите хора.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2021 година чрез Министерството на младежта и спорта.

No CommentsPosted in Uncategorized

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *