Проекти

Реализирани проекти от организацията

Проект „Заедно срещу зависимостта“

Проект „Заложи на себе си“

Проект Дуалното обучение и младите хора в България 

Проект Младежки инициативи за европейска столица на културата – София 2019    

Проект Пробиране на индикатори и методи за оценка изпълнението на целите и техниките за наблюдение и оценка на мерките по интеграция на граждани на трети страни    

Проект Въвеждане на пилотната институция Училищен консултант в ОУ „Георги Бенковски“, община Мирково

Проект „Българската традиционна култура и фолклор в шопския край“.

Проект „Младежки НПО за по-добро гражданско сдружаване“.

Проект „Витоша – Великата българска гора“. Въвеждане на устойчив екотуризъм на територията на природен парк Витоша

Проект „Предоставяне на социални услуги на хора в неравностойно положение от Югозападен планов регион”.

Проект „Младежки клубове за консултации и обучение”.

Проект „Предоставяне на основни битово – комунални услуги на хора с увреждания”

Проект “Насърчаване на заетостта и разкриването на сезонни работни места в общините Самоков и Долна Баня чрез разкриване на екологосъобразни туристически услуги в курорта Боровец”.

Проект “Въвеждане и прилагане на ефективни модели за достъп на безработни, от ромски и български произход от община Самоков, до пазара на труда.”