Контакти

Председател на Управителния съвет:

Филип Кирев

Членове:

Виолета Чавдарова, Даниел Калчев


Адрес на административния офис:

гр. София, ПК 1799, район Младост, ж.к. Младост 2, бл. 205Б

Телелефон:

+359 88 92 23 727

E-mail:

nyn@ngolink.net